Podpora

Na zaistenie stálej a spoľahlivej prevádzky sietí PROFI-NET a PROFI@NET, tieto nepretržite monitorujeme, a to 24 hodín denne 7 dní v týždni. Nepretržitý proaktívny dohľad siete umožňuje okamžité opatrenia, ktoré minimalizujú dobu prípadnej opravy.

Monitorovanie siete nám umožňuje ponúkať zákazníkom nadštandardné servisné podmienky. Poruchy, ktoré vzniknú na sieti riešime BEZODKLADNE, bez upozornenia klientov, nakoľko nás na to vždy upozorní náš dohľadový systém, SMS správa a infomail.