Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:

PROFI-NET, s r.o.

Ul. 1. Mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
IC DPH: SK 2022587138
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20456/L

Sídlo spoločnosti:

PROFI@NET, s r.o.

Hurbanova 1372/2
034 01 Ružomberok
IČO: 47037768
DIČ: 2023703209
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58445/L

Konateľka spoločností Mgr. Monika Darániová Mrázová monika@daraniova.sk
Sekretariát Mgr. Veronika Mastišová sekretariat@profi-net.sk
Všeobecné informácie, nahlasovanie porúch a objednávok tel.č. 044/381 0 381
V pon-pia v čase od
09:00 – 17:00 hod.